Dễ dàng sử dụng, hỗ trợ AI, tối ưu hóa hiệu suất công việc. Xem thêm

Monrningmate

Tất cả Dự án và Nhiệm vụ
của bạn đều trên cùng một không gian.

Quản lý quy trình làm việc của bạn và cộng tác nhóm dễ dàng hơn thông qua các Bài đăng công việc được tối giản hóa.

Đăng ký

Lập kế hoạch và Theo dõi nhiệm vụ

Tạo Nhiệm vụ nhanh chóng bằng cách chỉ định Người phụ trách, Ngày đến hạn, Mức độ ưu tiên,
Tiến độ và thêm các Nhiệm vụ phụ liên quan khác.

Lọc Nhiệm vụ

Quản lý các Nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên và dễ dàng theo dõi các nhiệm vụ liên quan khác mà bạn đang thực hiện.

Xem Biểu đồ Gantt

Tất cả thông tin bạn cần về tiến trình dự án, tiến độ nhiệm vụ và hoạt động của các Thành viên đều được hiển thị trực quan trên dòng thời gian.

Quản lý Thành viên

Chỉ định vai trò và cấp quyền truy cập cho các Thành viên trong dự ánđể cùng nhau cộng tác
và thực hiện nhiệm vụ.

Mẫu quy trình làm việc

Sử dụng Mẫu dự án có sẵn để thiết lập nhanh chóng không gian làm việc được tối ưu hóa theo từng nhóm công việc hoặc tạo một quy trình của riêng bạn và đặt thành Mẫu.

Cộng tác không giới hạn

Dễ dàng mời các đối tác bên ngoài cùng cộng tác trong dự án của bạn.